• Telefon: 0 (212) 660 4433
  • Mail: efvacapsikoloji@gmail.com
Sosyal Medya:

Çalışma Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi yapılandırılmış, kısa süreli ve şimdi ki zamana odaklı bir yöntemdir. Terapide sorun oluşturan anlamlandırma ve yorumlama biçimleri yerine gerçeklikle daha uyumlu alternatif düşünceler geliştirmeyi amaçlar. Terapistin amacı kişinin duygu ve davranışlarında kalıcı bir değişim sağlayarak, kişinin düşünce ve inançlarında bir değişmeye yol açmaktır.

Depresyon

Depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğudur. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk veya klinik depresyon olarak da adlandırılır.

Bu durumdan muzdarip bireylerin hissettikleri, düşünceleri ve davranışları etkilenir ve bunlardan dolayı çeşitli duygusal veya fiziksel sorunlar ortaya çıkabilir. Normal günlük aktiviteler yaparken sorun yaşanabilir ve bazen hayat yaşamaya değmez gibi gelebilir. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü ile bireyin çarpıtmış düşüncelerine alternatif düşünce aramasına yardımcı olunur.

Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu

Kaygı gündelik yaşamımızda olması gereken bir duygudur. Bizi tehlikelerden korumaya yardımcıdır. Anksiyete bozukluklarının kendi içinde; sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılık anksiyetesi, spesifik fobiler, genelleştirilmiş anksiyete gibi bölümleri de mevcuttur. Kaygı bozukluğunda önemli olan, kaygının şiddeti ve sıklığıdır. Eğer bizi evden çıkmamıza, yakınlarımızla buluşmamıza, yeni insanlarla tanışmamıza, uçak/gemi gibi taşıtlara binmemize, hayvanlardan korktuğumuz için belli ortamlara gitmemize engel oluyorsa terapiye ihtiyaç duyulur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesyon; takıntılı düşünceler, kompulsiyon; takıntılı düşünceleri engellemek için başvurulan davranışlardır.

OKB’yi psikiyatrik ilaç tedavisine ek olarak en etkili şekilde tedavi ettiği kabul edilen tedavi yöntemi Bilişsel-Davranışçı Terapi (BDT)’dir. Takıntıları aşmak ve davranışları engellemek her zaman mümkün olamıyor. Bilişsel davranışçı terapi ( BDT ) OKB vakalarında mantıksal örgüyü oluşturmayı ve kullanmayı, sıkıntıyla mücadele edilebilecek teknikleri öğretmeyi ve davranışı engelleme yönünde adımları atmayı hedefler.

Kişilik testi; MMPI

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), MMPI 566 sorudan oluşan Evet/Hayır/Bilmiyorum şıkları bulunan kişilik testi ilk olarak 1937 yılında ABD Minnesota Üniversitesi’ndeki klinik psikolog Starke R. Hathaway ve nöropsikiyatrist J. Charnley McKinley tarafından; zihinsel sağlık bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için klinik amaçlı olarak geliştirilen ve halen en yaygın şekilde kullanılan kişilik testidir.

Çok Yönlü Kişilik Envanteri – MMPI testi, kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir. Değerler ve davranışların yanında psikopatolojik belirtiler hakkında da doğru ve farklı bilgiler sağlar.

Klinik amaçlı kullanıldığında birden fazla bozukluğu aynı anda değerlendirme olanağı verdiğinden “çok yönlü” olarak adlandırılmıştır. Türkiye için uyarlama ve standardizasyonu 1980 yılında yapılmıştır.