• Telefon: 0 (212) 660 4433
  • Mail: efvacapsikoloji@gmail.com
Sosyal Medya:

Gelişim Testleri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla psikologlar, okul öncesi öğretmenler tarafından uygulanan bir testtir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 aya kadar aylık dönemlerle; gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir ölçme aracıdır. AGTE zeka testi değildir sadece bir tarama envanteridir. Bebeğin ya da çocuğun gelişiminin belirlenmiş ortalamaya göre risk taşıyıp taşımadığını saptamakta kullanılır.

Frostig Görsel Algılama Testi

4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan görsel algılamayı ölçen bir testir. Bu gelişim testi bireysel veya grup olarak uygulanabilir. Frostig bir kağıt kalem testidir ve görsel algılamayı 5 farklı algısal beceri üzerinden değerlendirir. Okula başlayacak çocukların okula hazır olup olmadığını ölçmeye yaradığı gibi öğrenme güçlüklerinin (disleksi) erken teşhisi için de önemlidir. Ön hazırlık süresiyle birlikte toplamda 50-60 dakikalık bir testtir. Test içerisinde aşağıdaki algı becerileri sırasıyla ölçülmektedir.

  1. El-göz koordinasyonu
  2. Şekil-Zemin ayırımı
  3. Şekil sabitliği/değişmezliği
  4. Mekan-boyut algısı (Uzay boyut algısı)
  5. Mekan ilişkilerinin algısı

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Okula başlaması planlanan çocuğun okul olgunluğuna erişip erişmediğini tespit etmek için uygulanan bir testtir. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Bu testte çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişimi kadar psikolojik hazır oluşu da dikkate alınmaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

3-10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bir performans değerlendirme testidir. Erken çocukluk döneminde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar almayı kolaylaştırmaktadır. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçen bir testtir. Ayrıca çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.